Deze trends zagen wij aankomen

Het team van Trendlines Insider heeft afgelopen jaren op vooruitziende wijze gerapporteerd over de volgende onderwerpen:

 

♦ De trend naar negatieve rente en de grote rol hierbij van eurodollar, repomarkt en staatsleningen (vanaf 2012)

♦ Geopolitieke verschuiving richting een multipolaire wereldorde en de internationale rol van goud hierin (sinds 2007)

♦ Aanhoudende schulddeflatie als hoofdprobleem voor de mondiale financiële economie (vanaf 2005)

 

Wat anderen zeggen over de medewerkers van Trendlines Insider

“Sander Boon laat glashelder zien hoe economie, politiek en geschiedenis samenhangen in zijn analyse van de oorsprong en uitkomst van de financiële crisis.”

  • Jim Rickards, auteur van de bestseller Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis.

“Zonder de hulp van Sander Boon was Als de dollar valt nooit verschenen. Sander is een van de echte kenners van de monetaire geschiedenis.”

  • Willem Middelkoop, oud-journalist, bestsellerauteur en oprichter C&D Fund.

“Is Boon een typische een gold bug? Nee, daarvoor is zijn boek te genuanceerd. Hij onthoudt zich van al te onwaarschijnlijke rampzalige toekomstperspectieven en complottheorieën. Wel maakt hij aannemelijk dat financiële en geopolitieke deelbelangen in de politieke economie tot de huidige crisis hebben geleid. De Geldbubbel is een onderhoudend geschreven en informatief boek dat aanzet tot nadenken. Het laat zien hoe politiek gemanagede economieën na aanvankelijk succes uiteindelijk kunnen vastlopen door steeds een voorschot te nemen op toekomstige inkomsten.

Ze worden niet gestuurd door algemeen economisch belang, maar door deelbelangen zoals die van de financiële wereld. Boon weet de lezer ervan te overtuigen dat krediet als brandstof voor groei is uitgeput. De burger is nu de dupe: zijn zuurverdiende geld wordt minder waard, de beloftes van de staat blijken niets waard.”

  • Arne van der Wal, mede-oprichter en directielid van platform voor financiële onderzoeksjournalistiek Follow the Money.

“Je krijgt sterk de indruk dat de goudliefhebbers voor eigen parochie preken. Inderdaad: een subcultuur. Een prettige uitzondering daarop vormt De geldbubbel: Hoe overheden en banken ons spaargeld hebben verkwanseld van Sander Boon. De politicoloog Boon werkte voor liberale denktanks, assisteerde Willem Middelkoop bij zijn bestseller Als de dollar valt (2007) en is nu consultant. Weliswaar laat ook hij lang niet altijd zien waar zijn informatie vandaan komt, maar hij doet in elk geval zijn best een nuchtere, redelijk doortimmerde monetaire geschiedenis neer te zetten.”

“Ons geld, concludeert Boon, is de afgelopen eeuw steeds ‘zachter’ geworden. ‘Goud transformeerde naar papiergeld, papiergeld veranderde in elektronisch geld, uitgegeven en beheerd door centrale banken. En vanaf het moment dat commerciële banken vrijwel onbeperkt krediet mochten verlenen en dit krediet mocht worden verhandeld als echt geld, werd de geldcreatie overgenomen door commerciële banken.

Anno 2012 bestaat 97 procent van het in het Westen circulerende geld uit door commerciële banken in omloop gebracht krediet’, schrijft hij. Alleen de centrale banken aanpakken zet zo bezien weinig zoden aan de dijk. Het probleem zit dieper. De deregulering van de financiële sector heeft het zelfs mogelijk gemaakt dat schulden, denk aan Amerikaanse obligaties, op hun beurt weer als ‘veilig’ onderpand dienen voor nieuwe schulden. Zo ontstaan ellenlange ‘kredietketens’. En een desastreuze geldbubbel.”

  • Koen Haegens, financieel redacteur De Volkskrant en auteur van De grootste show op Aarde.

“Dit explosieve boek is nog steeds actueel (anno 2017). Overheden en centrale banken hebben de implosie van het geldsysteem dat zij hebben gecreëerd weten uit te stellen, maar dat het systeem nog steeds in al zijn voegen kraakt, is duidelijk. De auteur legt uit hoe het systeem tot stand is gekomen, wie er belang bij hebben, wat er mis mee is en waarom het op termijn onhoudbaar zal zijn. Het boek is niet geschikt voor mensen die helemaal geen verstand hebben van economie; het is helder geschreven maar je moet wel een beetje weten waar het over gaat.”

  • Karel Beckman, co-auteur De democratie voorbij en auteur van De Staat voorbij. (2017)

“De beste Nederlandstalige boeken over economie komen vaak van de hand van niet-economen. Dit boek van historicus Eric Mecking vormt hierop geen uitzondering. Hij onthult op zeer toegankelijke manier hoe groot de gevaren zijn in de huidige financiële markten. Maar de grootste waarde zit in de historische parallellen die Mecking trekt.”

  • Willem Middelkoop, oud-journalist, bestsellerauteur en oprichter C&D Fund. (2005)

“Dit is een boek voor iedereen die zich in de potentiële risico’s en de geschiedenis van het beleggen wil verdiepen. Wat mij betreft gaat het tot de klassiekers behoren”

  • Cees Smit, columnist en algemeen directeur van Today’s Vermogensbeheer & For Tomorrow Fondsbeleggen. (2005)

“In oktober 2008, toen de kredietcrisis ons frontaal raakte, las ik het boek Deflatie in aantocht van Eric Mecking uit 2005 en dat bleek achteraf een blauwdruk te zijn van wat er toen in de wereld gebeurde.” 

  • Gerhard Hormann, oud-journalist en bestsellerauteur. (2012)

“Geschiedenis is cyclisch, stelt historicus Mecking. Met bizarre en pijnlijke voorbeelden uit voorbije jaren laat hij zien wat de parallellen zijn met de huidige kredietcrisis. Het is een boek om bang van te worden”

  • Florentine van Lookeren Campagne, recensent Intermediair. (2008)

“Dit boek heeft mijn leven veranderd. In zekere zin zou je zelfs kunnen zeggen dat het mijn leven heeft gered”

  • Gerhard Hormann, oud-journalist en bestsellerauteur. (2015)
Deel dit artikel: